Voorwoord van onze voorzitter

Dit jaarverslag presenteer ik u met gepaste trots. In 2011 heeft Humanitas meer mensen dan ooit tevoren terzijde gestaan, met minder geld. Een groei van 30% in deelnemers. Dat is een fantastisch maatschappelijk resultaat!

De groei van Humanitas zit ’m ook in de toename van het aantal vrijwilligers dat zich samen met Humanitas wil inzetten voor mensen die het alleen niet redden. We hebben veel deskundige vrijwilligers in huis, die de problemen van onze doelgroep ook in hun directe omgeving hebben gezien en hierdoor extra gemotiveerd en betrokken zijn in hun werk.

We zouden willen dat de organisatie er in financieel opzicht beter voor zou staan. We hebben hard getrokken aan fondsenwerving, maar net als de meeste andere maatschappelijke organisaties in Nederland hebben we last van het tijdsgewricht.

Lees verder