Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Voorwoord van onze voorzitter

Dit jaarverslag presenteer ik u met gepaste trots. In 2011 heeft Humanitas meer mensen dan ooit tevoren terzijde gestaan, met minder geld. Een groei van 30% in deelnemers. Dat is een fantastisch maatschappelijk resultaat!

De groei van Humanitas zit ’m ook in de toename van het aantal vrijwilligers dat zich samen met Humanitas wil inzetten voor mensen die het alleen niet redden. We hebben veel deskundige vrijwilligers in huis, die de problemen van onze doelgroep ook in hun directe omgeving hebben gezien en hierdoor extra gemotiveerd en betrokken zijn in hun werk.

We zouden willen dat de organisatie er in financieel opzicht beter voor zou staan. We hebben hard getrokken aan fondsenwerving, maar net als de meeste andere maatschappelijke organisaties in Nederland hebben we last van het tijdsgewricht.

Dat het moeilijke tijden zijn, zien we ook terug in de hulpvragen van onze deelnemers. Humanitas maakt zich zorgen over het groeiend aantal Nederlanders met schulden. We maken ons ook zorgen over de opeenstapeling van problemen waarmee veel mensen te kampen hebben door de veranderingen in de maatschappij. We proberen onze organisatie hierop voortdurend aan te passen.

In 2011 dachten meer dan duizend vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen mee over de koers die Humanitas de komende jaren moet gaan varen. Het Humanitas Strategieplan 2012-2015 kwam tot stand in een intensieve dialoog en met de grootst mogelijke betrokkenheid die een maatschappelijke organisatie zich maar kan wensen.

Nu de mooie plannen en ambities er liggen, is het zaak om deze in de komende jaren ook te realiseren. Dat vraagt in deze moeilijke en onzekere tijden om extra inzet van ons allemaal. Samen werken we aan een menselijker samenleving waarin plaats is voor iedereen.

Marijke van Eck
Voorzitter hoofdbestuur Humanitas

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag