Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Missie, visie en waarden

Wat doet Humanitas?

Humanitas geeft een steuntje in de rug aan mensen die dit tijdelijk nodig hebben. Haar doelgroep is divers. Jonge gezinnen met opvoedingsvragen, ouderen die actief oud willen worden, mensen met financiële problemen, jonge vluchtelingen, mensen in een sociaal isolement: dankzij de ondersteuning door een Humanitas-vrijwilliger kunnen al deze mensen de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien. Dit is waar Humanitas al sinds haar oprichting in 1945 in gelooft: dat mensen actief vorm kunnen geven aan hun eigen leven. En dat we de verantwoordelijkheid hebben om elkaar daarbij af en toe een handje te helpen.

Onze missie

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.

Onze visie

Humanitas ontleent haar visie aan de uitgangspunten van het humanisme. Deze levensbeschouwing streeft naar een samenleving waarin vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, eerbied voor de menselijke waardigheid en medemenselijkheid centraal staan.

De vereniging Humanitas is in 1945 opgericht om deze belangrijke humanistische uitgangspunten tot uitdrukking te brengen in het leven van alledag. Dit komt enerzijds tot uitdrukking in projecten voor maatschappelijke dienstverlening, veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en lokaal georganiseerd. En anderzijds in samenlevingsopbouw, waarbij Humanitas werkt aan een maatschappij van betrokken, zelfredzame en actieve burgers.

Onze waarden

Humanitas heeft de uitgangspunten van het humanisme voor haar vrijwilligerswerk samengevat in vier waarden: de Humanitas-waarden. Naast het streven naar herstel van regie over het eigen leven, is dat vraaggericht werken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook gaat Humanitas ervan uit dat een ieder verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en voor het samenleven met anderen. Ten slotte streeft Humanitas naar een samenleving waarin gelijkwaardigheid vooropstaat en waarin plaats is voor iedereen. Deze waarden zijn zichtbaar in onze activiteiten en projecten. Niet alleen in wát we doen, maar ook in hóe we het doen.

De vier Humanitas-waarden zijn:

Gelijkwaardigheid

Onze vrijwilligers staan niet boven de hulpvrager, maar naast hem.

Verantwoordelijkheid

In een samenleving ben je niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor anderen.

Zelfbeschikking

Zoveel mogelijk mensen die een beroep doen op onze diensten, moeten hun leven weer zelf vorm zien te geven.

Vraaggericht aanbod

Onze vrijwilligers helpen zo snel mogelijk en bieden ondersteuning op maat binnen de doelstelling van de activiteit.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag