Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Humanistische beweging in Nederland

Humanitas werkt op allerlei terreinen samen met andere humanistische organisaties. De grote Humanitas-community bestaat behalve de vereniging uit zes werkstichtingen.

Humanitas-community

De meeste werkstichtingen van Humanitas zijn voortgekomen uit de vereniging en opereren tegenwoordig als zelfstandige organisaties met een eigen werkveld en bestuursvorm, en inzet van beroepskrachten. Statutair zijn de organisaties niet onderling verbonden, maar ze delen wel dezelfde humanistische waarden.

De zes werkstichtingen zijn:

Ten minste vier keer per jaar overlegt Humanitas met deze werkstichtingen in het zogenoemde Akropolisberaad. Dit heeft als belangrijkste doel elkaar te volgen, waar mogelijk samen te werken en/of elkaar te versterken vanuit de gedeelde humanistische kernwaarden en uitgangspunten. Het Akropolisberaad functioneert als een adviesorgaan van het hoofdbestuur van de vereniging.

Humanistische Alliantie

In de Humanistische Alliantie zijn Nederlandse organisaties verenigd die de humanistische wereld- en levensbeschouwing in hun handelen tot uitdrukking brengen. Behalve Humanitas zijn dit onder andere het Humanistisch Verbond, HUMAN, de Universiteit voor Humanistiek en Hivos. De vereniging zet zich ervoor in om het werken vanuit het humanistisch gedachtegoed en het versterken van de humanistische beweging in gezamenlijkheid en elkaar versterkend vorm te geven.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag