Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Ontwikkelingen in cijfers

De groei die Humanitas doormaakt wordt duidelijk uit onderstaande grafieken en tabellen.

Belangrijkste kengetallen in 2011 en ontwikkeling ten opzichte van 2010
  2010 2011
Aantal afdelingen* 86 83
Aantal activiteiten en projecten 644 684
Aanal vrijwilligers 10.800 11.500
Aantal deelnemers 39.610 51.441
Aantal leden** 12.126 10.886
Aantal vaste donateurs 1.459 1.040
Aantal fte 209 214
Aantal beroepskrachten 310 317
Totale lasten 20.287.199 20.777.353

* Door het samenvoegen van enkele afdelingen is het totale aantal afgenomen.

** Het ledenaantal daalt al jaren door natuurlijk verloop. Toch blijft het aantal mensen dat jaarlijks lid wordt redelijk gelijk. In 2012 verwacht Humanitas een ledengroei door een ledenwervingsactie onder vrijwilligers.


Inkomstenbronnen in 2011 en ontwikkeling ten opzichte van 2010
Inkomstenbronnen 2010 2011
Inkomstenbronnen uit eigen fondsenwerving: contributies, giften, nalatenschappen en vermogensfondsen 1.295.817 1.238.797
Baten uit beleggingen 687.158 336.824
Inkomsten uit activiteiten van derden: Nationale Postcode Loterij en Vriendenloterij 5.932.322 5.543.544
Subsidies van overheden 10.408.587 11.276.743
Overige baten 1.017.554 700.115
Totaal 19.341.449 19.096.032


Doelmatigheidsverhoudingen in 2011 en ontwikkeling ten opzichte van 2010
Doelmatigheidsverhoudingen 2010 2011
Totale baten 19.341.449 19.096.032
Totaal besteed aan programmalijnen 13.441.093 14.819.598
Totaal besteed aan programmalijnen in % van totale baten 69,49% 77,61%
Totale baten uit eigen fondsenwerving 1.295.817 1.238.797
Totale wervingskosten fondsenwerving 203.889 298.960
Totale wervingskosten fondsenwerving in % van baten fondsenwerving 15,73% 24,13%

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag