Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Oud en redzaam

Doelgroep:

Ouderen die zelfstandig (willen blijven) wonen.

Doelstelling:

Ondersteuning bieden aan ouderen, zodat zij hun zelfstandigheid bewaren en maatschappelijk blijven meedoen.

Methodiek:

Een-op-eenondersteuning in de vorm van huisbezoek en ondersteuning bij het deelnemen aan activiteiten of het gebruikmaken van voorzieningen. De ondersteuning is tijdelijk van aard.

In 2011 is de lijn van eerdere jaren voortgezet: in vrijwel alle Humanitas-afdelingen ondersteunen vrijwilligers ouderen. Onder meer met vriendschappelijk en activerend huisbezoek en telefooncirkels, in buurtkamers voor ouderen en met ontmoetingsactiviteiten en hulpdiensten.

Gezond, actief en zinvol oud worden

In district Noord werd in 2011 het driejarig onderzoek gecontinueerd naar factoren die van invloed zijn op verouderingsprocessen. Wat zorgt ervoor dat mensen gezond en actief oud kunnen worden? 

Het onderzoek is een initiatief van het Netwerk Ouderenzorg regio Noord. De uitkomsten van het onderzoek worden vertaald naar adviezen, producten en innovatieve oplossingen op het gebied van leefstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren. Dit is belangrijk, want het aantal ouderen in Nederland neemt snel toe en dat vraagt om nieuwe, slimme oplossingen om de kwaliteit van het leven te verbeteren en de maatschappelijke lasten voor gezondheid te minimaliseren. 

Alzheimer Café goed bezocht

In Ermelo organiseerde Humanitas maandelijks het Alzheimer Café, bedoeld voor iedereen die direct of indirect te maken krijgt met de gevolgen van deze ziekte. Het project is in 2010 opgezet in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen, de gezamenlijke ouderenbonden en Alzheimer Nederland. Ook de gezamenlijke kerken in Ermelo, de thuiszorg en de GGZ zijn erbij betrokken.

Een belangrijk kenmerk van de avonden is de laagdrempeligheid en de goede sfeer waarin partners, familie en mantelzorgers van dementerenden met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Ook de mogelijkheid om er lotgenoten te ontmoeten, wordt goed gewaardeerd. 

Overige activiteiten en projecten ‘Oud en redzaam’

In 2011:

  • registreerden de Steunpunten Mantelzorg in Alkmaar en Groningen, beide onderdeel van Humanitas, een toename in de vraag naar informatie, advies en praktische steun. Mantelzorgers kunnen gebruikmaken van ondersteuning door geschoolde vrijwilligers, zodat zij ook eens toekomen aan zichzelf;
  • werden in drie afdelingen in district Noord alle leden ouder dan 75 jaar bezocht. Dit bezoek leidt af en toe ook tot het nemen van de stap naar vrijwilligerswerk.

Zowel het aantal vrijwilligers als deelnemers is licht gedaald ten opzichte van 2010. Voor 2012 zijn de ambities  iets lager dan de resultaten van 2011. Dit past bij de richting die Humanitas is ingeslagen om de middelen meer in te zetten ten behoeve van de andere programmalijnen.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag