Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Verwerken en verder

Doelgroep:

Mensen die een verlies te verwerken hebben, bijvoorbeeld als gevolg van een overlijden of echtscheiding. Kinderen en jongeren met rouwervaringen hebben hun eigen activiteiten.

Doelstelling:

Deelnemers in staat te stellen het verlies te verwerken en de draad van het leven weer op te pakken.

Methodiek:

Lotgenotencontact, waarbij mensen met elkaar kunnen spreken over vergelijkbare verlieservaringen, en individuele ondersteuning of (online) maatjescontact met een vrijwilliger.

Bijna alle afdelingen van Humanitas bieden ondersteuning aan mensen die rouwen om een dierbare of een ander verlies te verwerken hebben, bijvoorbeeld echtscheiding. De ondersteuning – individueel of in lotgenotengroepen – is erop gericht de deelnemer in staat te stellen zijn leven weer op de rit te krijgen.

Steun bij verlies voor alle leeftijden

In 2011 boden 53 afdelingen een vorm van steun bij verlies aan. In 23 afdelingen gaven vrijwilligers individuele steun bij verlies. In 32 afdelingen kwamen één of meer lotgenotengroepen bijeen.

Veel nabestaanden willen anderen niet te veel ‘belasten’ met hun verdriet en voelen zich hierdoor vaak eenzaam. Het praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, kan dan steun geven in het verwerken van het verdriet.

In acht afdelingen was de ondersteuning gericht op kinderen en jongeren in een rouwsituatie. Negen afdelingen besteedden aandacht aan de emotionele gevolgen van een echtscheiding, zowel bij volwassenen als kinderen.

Het aantal deelnemers aan de activiteiten is ten opzichte van 2010 praktisch gelijk gebleven. Wel nam de complexiteit van de hulpvraag verder toe, met name als gevolg van een toename van het aantal doorverwijzingen door instellingen.

Nieuw: pratenoververlies.nl link

Pratenoververlies.nl is een nieuwe activiteit van Humanitas Chat. De mogelijkheid om te chatten over een verlieservaring is ook nieuw in Nederland. Pratenoververlies.nl is officieel gelanceerd tijdens het symposium ‘De dood en het net’, georganiseerd door uitvaartorganisatie Yarden, waarmee Humanitas het project samen uitvoert.

Overige activiteiten en projecten ‘Verwerken en verder’

In 2011:

  • organiseerde afdeling Eemland een landelijke ontmoetingsdag voor vrijwilligers uit het hele land die ondersteuning geven aan jongeren met een verlieservaring. De vrijwilligers wisselden hier ervaringen en praktijken uit;
  • kwam in district Oost voor de tweede keer een lotgenotengroep Moederloze Moeders samen, bedoeld voor vrouwen die na de geboorte van een kind het gemis van hun moeder indringend ervaren.

Ten opzichte van 2010 zijn de aantallen projecten, vrijwilligers en deelnemers ruwweg gelijk gebleven. Lotgenotengroepen hebben vaak moeite voldoende deelnemers te vinden, een reden waarom onder meer de gesprekscyclus ‘Praten over de dood’ in 2011 niet heeft plaatsgevonden. Voor 2012 zijn enkele projecten rond palliatieve zorg in de begroting opgenomen die eerder onder ‘Oud en redzaam’ vielen. Hierdoor vallen de cijfers voor 2012 hoger uit.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag