Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Humanitas Academie

‘Geen vrijwilliger ongeschoold aan het werk’ is een van de meerjarendoelen van Humanitas. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de Humanitas Academie.

Scholing in kennis, vaardigheden en houding

Onder de noemer Humanitas Academie bood Humanitas ook in 2011 vanuit de Humanitas-waarden een samenhangend pakket van trainingen, masterclasses en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

Door de vrijwilligers te trainen in kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om het vrijwilligerswerk van Humanitas goed (volgens de vier Humanitas-waarden) te kunnen uitvoeren, draagt de Humanitas Academie bij aan de kwaliteit en herkenbaarheid van de activiteiten en projecten die de vrijwilligers overal in het land voor Humanitas uitvoeren.

Trainingen, bijeenkomsten en masterclasses in 2011

In 2011 schoolde de Humanitas Academie met financiële steun van het ministerie van VWS 3.559 vrijwilligers in 306 bijeenkomsten. Dit waren landelijk, regionaal en/of plaatselijk georganiseerde basistrainingen, themabijeenkomsten en terugkombijeenkomsten. Landelijk organiseerde de Humanitas Academie vier masterclasses, te weten over nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen, angst voor afhankelijkheid, vrijwilligerswerk en kwaliteitszorg, en preventie versus repressie.

Nieuw trainingsmateriaal ontwikkeld

Humanitas werkt vraaggericht, ook als het gaat om het ontwikkelen van trainingen. Op verzoek van afdelingen en districten kwamen in 2011 onder meer basistrainingen (van meerdere dagdelen) tot stand voor de activiteiten gedetineerdenbezoek en het begeleiden van lotgenotengroepen steun bij verlies, en voor interculturele communicatie. De training ‘Besturen bij Humanitas’ werd geëvalueerd en bijgesteld.

Ook werden modules (meestal één dagdeel) ontwikkeld die werden ingezet tijdens speciale bijeenkomsten over thema’s als het begeleiden van vrijwillige coördinatoren, het versterken van netwerken en conflicthantering.

E-learning veelbelovend

In 2011 ontwikkelde Humanitas ook vormen van training via internet (e-learning). Deze werden met enthousiasme ontvangen. E-learning zal als component in de belangrijkste basistrainingen worden opgenomen. Vanwege de forse investeringen die dit met zich meebrengt, wordt e-learning vooralsnog alleen toegepast voor het trainen van vrijwilligers van de drie chatprojecten van Humanitas.

Deskundige trainers

Om de kwaliteit van haar trainers verder te verbeteren zette de Humanitas Academie in 2011 een train-de-trainer-programma op. Twaalf trainers werden bijgeschoold in de didactische analyse en het onderwijsleergesprek, 47 trainers werden bijgeschoold in leerstijlen en werkvormen.

In november sprak het hoofdbestuur over de toekomst van de Humanitas Academie in het licht van de kortingen van het ministerie van VWS op de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Belangrijkste punt: de inzet van vrijwilligers als trainer. Binnen bepaalde programmalijnen, onder andere ‘Verwerken en verder’, wordt al gewerkt met vrijwillige trainers; voor een aantal districten betekent dit een koerswijziging.

Het hoofdbestuur concludeerde dat de kwaliteit geen punt van zorg is: de competenties zijn er en de vrijwilligers worden getraind in de Humanitas-waarden. Een groter risico is de continuïteit. Dit risico is deels te ondervangen door het maken van duidelijke afspraken. Deze aanbevelingen zijn meegenomen in een proefproject waarin de inzet van vrijwillige trainers verder wordt onderzocht.

Subsidie van het ministerie van VWS

Dat de Humanitas Academie in 2011 zo veel vrijwilligers kon (bij)scholen, was mede mogelijk dankzij een flinke projectsubsidie van het ministerie van VWS voor deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. In vergelijking met 2010 werden in 2011 meer vrijwilligers getraind en werd meer trainingsmateriaal ontwikkeld. Een deel van de basistrainingen en themabijeenkomsten, vooral met betrekking tot de kernactiviteiten van Humanitas, werd medegefinancierd door het ministerie van VWS. Projecten die worden uitgevoerd met betaalde coördinatie hebben doorgaans ook een eigen budget voor het opleiden van vrijwilligers.

In het voorjaar van 2011 werd aangekondigd dat de VWS-financiering stopt per 2012. Humanitas zoekt nu andere financieringsmogelijkheden om de training van vrijwilligers te kunnen blijven garanderen.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag