Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Werving van middelen

Om aan de groeiende vraag naar haar ondersteuning te kunnen voldoen, heeft Humanitas geld nodig. In 2011 heeft de vereniging gezocht naar nieuwe financieringsbronnen (financiers, sponsors en donateurs) en geprobeerd hier omwille van risicospreiding meer diversiteit in aan te brengen.

In 2011 zijn de begrotingsdoelstellingen voor groei binnen de vijf inkomstenbronnen niet gehaald. Ten opzicht van 2010 was er alleen groei bij het werven van subsidies. Met name het bedrag aan gemeentesubsidies nam toe. De baten uit eigen fondsenwerving bleven nagenoeg gelijk aan die van 2010. De baten uit beleggingen en de overige baten zijn gedaald.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag