Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Subsidies overheden

Overheidssubsidies zijn Humanitas’ grootste inkomstenbron. Ruim de helft van haar inkomsten zijn subsidies van het rijk, de provincies en gemeenten. Er deden zich in 2011 verschillende ontwikkelingen voor die van invloed waren op de fondsenwerving bij overheden:

  • Humanitas ontving een eenmalige bijdrage van het ministerie van SZW (de zogenaamde ‘Ortega-gelden’) voor de intensivering en kwaliteitsverbetering van de projecten Thuisadministratie.
  • De provincie Noord-Brabant maakte met een aflopende financiële bijdrage voor drie jaar de overname mogelijk van het project Humanitas Mentormaatjes.        
  • Het ministerie van VWS maakte bekend dat 2011 het laatste jaar zou worden van de Regeling Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers, waaruit de Humanitas Academie een flinke bijdrage ontving.
  • In 2011 werd duidelijk dat de bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het werk van Delinkwentie & Samenleving wordt beëindigd. Het aantekenen van bezwaar mocht niet baten.

Subsidie van het rijk gelijk gebleven

De subsidies van de rijksoverheid zijn redelijk gelijk gebleven ten opzichte van vorige jaren. Met de aangekondigde stopzetting van de subsidies van de ministeries VWS en Veiligheid en Justitie verwacht Humanitas voor 2012 een daling van de inkomsten vanuit het rijk.

Gemeentesubsidie licht toegenomen

De gemeentelijke subsidies zijn in 2011 met 8% toegenomen. Deze bleven voor Humanitas in vergelijking met andere organisaties in haar werkveld behoorlijk op peil, ondanks de nogal sombere stemming binnen gemeenten door de te verwachten rijksbezuinigingen.

Humanitas merkt dat gemeenten voorzichtiger worden om financieringsverplichtingen aan te gaan voor nieuwe activiteiten. Voor 2012 zijn wijzigingen te verwachten in de hoogte van de verschillende gemeentelijke bijdragen, maar landelijk gezien is er nog geen teruggang. Of dit in 2013 ook het geval zal zijn, zal afhangen van stelselwijzigingen en de te verwachten bezuinigingen van rijkswege.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag