Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Personeel en organisatie

Projecten werden zelfstandige organisaties

Onder de beroepsorganisatie van Humanitas valt naast de districten en het landelijk bureau ook de organisatorische eenheid ‘landelijke projecten’. Dit zijn projecten die niet aan een district verbonden zijn maar zelfstandig opereren, zij het onder de vleugels van Humanitas. Projecten die steeds meer als onafhankelijke organisatie met een eigen visie, missie, profilering en fondsenwerving functioneren, maken vaak de stap naar zelfstandigheid. In 2011 werd de verzelfstandiging van FairWork, voorheen Bonded Labour in Nederland, voorbereid.

Ook het project Transvisie ontwikkelde zich in de afgelopen jaren steeds meer tot een zelfstandig project met een eigen gezicht. In 2011 ondersteunde Humanitas de organisatie door de medewerkers formeel nog in dienst te houden en te detacheren aan Schorer, waar Transvisie onderdak vond. Per 1 december 2011 zijn alle medewerkers in dienst bij Schorer.

Betere score tevredenheidsonderzoek

In september liet Humanitas een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder haar medewerkers. Het doel was in kaart te brengen hoe het staat met de medewerkertevredenheid in algemene zin en ervaren werkdruk in het bijzonder.

De algemene medewerkertevredenheid is ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2007 toegenomen. Wel blijven werktempo en werkhoeveelheid aandachtspunten. In vergelijking met de branche scoort Humanitas onder meer goed op afwisseling en zelfstandigheid in het werk en beloning, iets minder goed op toekomstzekerheid. De organisatie stelt in overleg met de medewerkers een plan van aanpak op voor alle aspecten waar verbetering gewenst is.

Minder verzuim

In 2011 is het gemiddelde verzuim ten opzichte van 2010 gedaald van 4,9 naar 4,4%. Hiermee zit Humanitas net onder het landelijk gemiddelde van 4,5%.

Kleinere beroepsorganisatie

In 2011 zijn 63 mensen (35,8 fte) bij Humanitas komen werken. 72 (44,8 fte) hebben de organisatie verlaten. Onder hen 21 medewerkers van FairWork en 3 van Transvisie.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag