Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Marketing, communicatie en fondsenwerving

In 2011 is de afdeling Communicatie omgevormd naar een afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving (MC&F). Er zal veel meer moeten worden ingezet op het genereren van eigen inkomsten en het werven van fondsen, donateurs en leden. Redenen hiervoor zijn: de strijd onder goede doelen om de gunst van de gever, de afnemende behoefte van mensen om zich te verbinden aan de organisaties achter de goede doelen, de strengere eisen van financiers en andere belanghebbenden, en het huidige economische klimaat. De zichtbaarheid, de naamsbekendheid en een helder merkprofiel zijn onmisbaar in het aantrekken van nieuwe financiers en doelgroepen.

Humanitas DichtbijDag in 42 afdelingen

Op 23, 24 en 25 september vond de derde editie plaats van de Humanitas DichtbijDag. Hiermee wil Humanitas zich landelijk profileren en haar zichtbaarheid en bekendheid vergroten. De ‘interne’ doelstelling is meer saamhorigheidsgevoel creëren binnen de vereniging. De DichtbijDag viel samen met de Week tegen Eenzaamheid van Coalitie Erbij. Een aantal afdelingen haakte aan bij initiatieven van Coalitie Erbij, zoals de Langste Eettafel van Nederland.

Om de dag tot een succes te maken is een mediacampagne opgezet. Deze campagne heeft bijgedragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van Humanitas. Humanitas zocht de publiciteit met persberichten, advertenties (‘stoppers’) in Trouw (vijf keer) en de Volkskrant (één keer), de website, een radiocommercial, de krant Week tegen eenzaamheid (oplage: 300.000) en een paginagrote advertentie in Metro.

Van de 83 Humanitas-afdelingen hebben er 42 meegedaan. Dat zijn er meer dan de beoogde 35 en 11 meer dan in 2010. Circa 11.000 bezoekers hebben tijdens de DichtbijDag pr-materiaal van Humanitas meegenomen.

Ingezette communicatiemiddelen

Door online dialoog te voeren met haar achterban wil Humanitas haar community vergroten en ook het bedrijfsleven grootschaliger betrekken bij haar werk. Dit kwam in 2011 onder andere tot uiting bij de vorming van het Humanitas Strategieplan, waarbij een digitale enquête en een online forum werden ingezet.

Naast communicatie- en marketingondersteuning aan districten, afdelingen en projecten werden in 2011 veel interne en externe communicatiemiddelen geproduceerd: de interne digitale nieuwsbrief, het magazine Van Mens Tot Mens, folders, de website, de factsheet, het jaarverslag en Humanitas-promotiefilmpjes. De geplande externe nieuwsbrief is in 2011 niet gerealiseerd. Humanitas nam deel aan landelijke initiatieven als de Week van het Geld, de Week van het Testament en de Week tegen Eenzaamheid.

Pers en publiciteit in 2011

In lokale media was regelmatig aandacht voor de activiteiten en projecten van Humanitas. In 2012 zal Humanitas een tool in gebruik nemen om het bereik van deze free publicity te meten en uit te drukken in mediawaarde.

Zie ook het overzicht van persberichten en media-uitingen van Humanitas in 2011.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag