Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Financiële administratie

Op het gebied van de financiële administratie heeft Humanitas in 2011 twee belangrijke veranderingen voorbereid, die in 2012 worden ingevoerd.

Revisie van de toerekeningssystematiek

In 2011 deed Humanitas voor het eerst mee aan een vergelijkend onderzoek van de VFI, brancheorganisatie van goede doelen. Hieruit bleek dat Humanitas een afwijkende wijze van kostentoerekening toepaste. Veel kosten ten behoeve van de doelstelling werden meegenomen in de overhead. Om beter in de pas te lopen met de normen uit te sector zijn in 2011 voorbereidingen getroffen met de accountant om voor de begroting van 2012 een herziene toerekeningssystematiek in te voeren.

Van honderd administraties naar één

2011 werd gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de overgang van meer dan honderd administraties naar één administratie. Alle projecten en activiteiten worden vanaf 1 januari 2012 geadministreerd in één projectenmodule. Met deze module kan binnen alle afdelingen op dezelfde wijze inzicht worden verkregen in de baten en lasten. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het digitaliseren van de administratieve processen.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag