Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Optimale besteding van middelen

Conform haar meerjarenbeleidskader 2009-2011 streeft Humanitas naar:

  1. sluitende (meerjaren) exploitatie- en projectbegrotingen;                                              
  2. een toename van de baten uit eigen fondsenwerving, zodat een evenwichtiger verhouding ontstaat tussen de verschillende inkomstenstromen;                                 
  3. dekking van de structurele lasten door structurele inkomsten;                          
  4. maximale besteding ten gunste van de programmalijnen tot 70% van de totale baten;   
  5. groei van het aantal vrijwilligers en deelnemers (met 10% eind 2011);    
  6. begrenzing van het percentage middelen dat wordt besteed aan eigen fondsenwerving op maximaal 20%.

Daarnaast is het financiële beleid erop gericht binnen het vrij besteedbare vermogen een continuïteitsreserve aan te houden van minimaal 50% en maximaal 100% van de totale jaarlasten.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag