Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Verwachtingen in 2012 en verder

Nieuw meerjarenbeleidsplan

De Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA) heeft in november 2011 haar akkoord gegeven op het Humanitas Strategieplan 2012-2015. In het plan worden de in paragraaf 2 genoemde zes punten ter optimalisering van de besteding verder doorgezet. Daarnaast zijn doelen geformuleerd op het gebied van groei en diversificatie van de inkomsten. Belangrijk is de extra aandacht die het plan geeft aan verbetering van de ondersteunende processen via verdere digitalisering en uniformering. Actief gebruik van de sociale media is daarvan onderdeel.

Financiële situatie

Voor 2012 wordt een sluitende begroting verwacht, resulterend in een exploitatieoverschot van € 147.991 ter toevoeging aan de continuïteitsreserve. Voor het (belegde) vermogen blijft, ondanks de lastige macrosituatie, een toename van 4,5% het uitgangspunt.

Belangrijke aandachtspunten zijn ontwikkelingen in de subsidies van overheden en het overleg met de Nationale Postcode Loterij over een nieuwe overeenkomst, die ingaat in 2013.

Als gevolg van de eerder genoemde herijking van de toerekeningssystematiek zal de post ‘beheer- en administratiekosten’ aanzienlijk dalen. Het percentage besteed aan de programmalijnen ten opzichte van de totale baten zal daardoor een stijging laten zien van 77,61% in 2011 naar circa 85%. Hierbij moet worden vermeld dat deze percentages gezien de veranderde systematiek niet vergelijkbaar zijn.

                                                                                             

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag