Verslagzoeker help

Verfijn uw zoekopdracht
Terug naar zoekresultaten

Humanitas Strategieplan: voortbouwen en vernieuwen

In de beleidsperiode 2009-2011 die achter haar ligt, heeft Humanitas veel bereikt. De activiteiten en projecten binnen de vijf programmalijnen waren succesvol, voor zowel deelnemers als vrijwilligers. Dankzij de projectfinanciering die Humanitas wist te verwerven, kon in 2010 en 2011 de dienstverlening van Humanitas groeien. Voor de ondersteunende processen was verhoudingsgewijs echter steeds minder geld beschikbaar.

Ook heeft Humanitas in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan kennis- en ervaringsoverdracht om de kwaliteit van haar vrijwilligerswerk te verbeteren. De ondersteuning van vrijwillige coördinatoren is verbeterd. Er zijn voor alle verenigingsactiviteiten instructies (handreikingen) beschikbaar en de Humanitas Academie verzorgt trainingen voor alle organiserende, coördinerende en uitvoerende vrijwilligers.

Voortbouwend op het meerjarenbeleidsplan 2009-2011 wil Humanitas de komende jaren verder inzetten op kennisdeling binnen de organisatie. Daar waar het gaat om het versterken van diversiteit (meer jongeren, verschillende culturele achtergronden, etc.) is binnen de organisatie nog een flinke slag te maken. Ook het meten van de effecten van haar werk, bijvoorbeeld door middel van tevredenheidsonderzoek onder deelnemers en vrijwilligers, verdient meer aandacht. De continuïteit van de vereniging en haar activiteiten en projecten wil Humanitas op langere termijn waarborgen. In de afgelopen jaren heeft de vereniging haar financiële beleid aangescherpt. Dit beleid zal zij ook de komende beleidsperiode voortzetten.

Toegevoegd aan Mijn verslag voeg toe aan Mijn verslag

Pagina opties

Mijn verslag

0 artikelen in Mijn verslag